Bruckner Te Deum

Bruckner Te Deum

“Als de goede God mij tot zich roept en vraagt ‘Wat deed je met de talenten die ik je gaf?’, dan toon ik hem de partituur van mijn Te Deum, en dan zal hij een genadevolle rechter voor mij zijn.” Met het Te Deum, “de trots van [z]ijn leven”, schreef Bruckner een groots opgevat werk “voor koor, soli en orkest, met orgel ad libitum”. Gustav Mahler doorstreept deze laatste aanduiding in zijn persoonlijke partituur en verving die met een vleugje humor door “voor engelentongen, Godzoekers, gekwelde harten en in vuur gereinigde zielen”. Bruckners extatische lofprijzing van God vindt een waardige evenknie in de zelden uitgevoerde Tweede symfonie. Een uiterst complex werk met grote diepgang en thematische rijkdom, die hijzelf als de voor het publiek meest toegankelijke beschouwde en waarin hij voor het eerst zijn “epische breedte” bereikte. Hartmut Haenchen voegt hiermee een nieuw luik toe aan de Bruckner-cyclus van de Munt.

PROGRAMMA
Anton Bruckner
Symphonie Nr. 2 c-moll, WAB.102 (2nd Version, 1877)
Te Deum, WAB.45 (1881 / 1884)

Muzikale leiding: HARTMUT HAENCHEN
Koorleider: MARTINO FAGGIANI

Soprano: TINEKE VAN INGELGEM
Alto: NATASCHA PETRINSKY
Tenore: NICKY SPENCE
Basso: ALEXANDER VASSILIEV

Symfonieorkest en koor van de Munt
Kooracademie van de Munt o.l.v. Benoît Giaux
Octopus o.l.v. Bart Van Reyn

Informatie en tickets

Het concert duurt ongeveer 90 minuten. Er is een pauze voorzien.

Zo 14-10-2018 20:00